Sau 20 năm trải nghiệm, mình nhận ra một điều là Toán học từ lớp 10 trở lên không hề áp dụng tẹo nào cho cuộc sống (chắc chỉ 0,1% là cần đến nó)… Thế mà ông thầy dạy toán lớp 10 cứ kêu ầm ĩ với mình là “mày ko học như thế ra đời ko sống nổi đâu con”…
… May mà mình đéo nghe lời…
… May mà mình vẫn học dốt toán…
… để còn có thời gian mà tán gái…