(Chùm thơ chủ đề “NHIỀU ĐỨA” của Hiếu Orion – phần 1)

Nhiều đứa cứ nghĩ đàn phải siêu
Phải biết tinh thông lý thuyết nhiều
Biết đâu chỉ cần chơi để sướng
Đàn là công cụ để ta phiêu

Nhiều đứa cứ nghĩ con phải GIAI
Cứ phải chim to nó mới tài
Đẻ con chỉ cần rõ giới tính
Thế là bố mẹ đã đủ oai

Nhiều đứa cứ khoe máy ảnh to
Chụp ra bức ảnh cứ như phò
Máy ảnh chỉ là công cụ chụp
Máy xịn có đéo gì hay ho

Nhiều con cứ nghĩ mình là xinh
Cứ đưa facebook ảnh gợi tình
Biết đâu bọn “đực” chẳng nhìn mặt
Chỉ soi mông ngực với thân hình

Nhiều đứa cứ nghĩ mình là khôn
Nhưng mà ăn nói lại như …

(thôi để nghĩ tiếp đã, cứ đến vần “ồn” là lại ngại … )