Vũ Kỳ là thư ký của Bác Hồ. Một trong những người ảnh hưởng mạnh và quyết định lớn đến các Slogan mà Bác Hồ đưa ra. Và thực tế chứng minh là slogan đấy thực sự là những câu nói hiệu quả và tác động mạnh đến đồng bào.

Về góc nhìn của người nghiên cứu Social Media, tôi coi đồng bào như cộng đồng, coi các sản phẩm Social Media như những câu slogan mà Bác đưa ra – và thực sự tôi vô cùng thán phục Bác về “kỹ năng Social Media” của Bác. Slogan của Bác luôn tác động trực tiếp tới cộng đồng: Với các slogan để kêu gọi đồng bào – Bác không bao giờ nói cao siêu như kiểu: “các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, hoặc “tự do và dân chủ là quyền lợi của mỗi con người”… quá lằng nhằng! mấy cái này chỉ đưa vào sách hoặc nói những lúc hòa bình thôi, chứ không đủ sức mạnh để “kích động” đồng bào cầm dao lao ra cửa chém tây. Slogan Bác đưa ra luôn đánh sâu vào cảm xúc của Đồng Bào ta thời đó (những người vốn chân chất hiền lành, ít ăn học): Ví dụ: “Dân cày có ruộng” > Đúng mẹ nó rồi ! Mình mà là bần nông, mà mình bị Tây cướp đất thì ai đó nói với mình là “Chém Tây được iphone” thì mình cũng đéo hứng, kể cả là “con cháu vua Hùng là phải chém Tây bảo vệ đất nước” mình cũng đéo dại, nhưng nói với mình là “chém tây có lại ruộng” thì chém ngay! Tá điền cần nhất ruộng để cày…

Vậy đấy ! Bác thật hiểu dân!

Và cốt lõi của Social Media cũng vậy, nếu không hiểu cộng đồng thì không bao giờ truyền thông được.

Lại quay lại vấn đề Vũ Kỳ – Thư ký thân cận của Bác – người có ảnh hưởng lớn đến các lời kêu gọi của Bác tới dân hồi đó. Có một câu chuyện (nghe thiên hạ đồn thôi nhá) là Bác sau khi nghĩ ra một cái khẩu hiệu gì đó cho đồng bào chiến sỹ cả nước (mà phần lớn đều là nông dân chất phác thật thà), Bác đều cho Vũ Kỳ đọc trước. Bác nói: “Chú Kỳ hiểu thì đồng bào mới hiểu”

Cái hành động này có thể dịch nôm ra 2 trường hợp:

– Vũ Kỳ thông minh lanh lợi, hiểu được đồng bào nghĩ gì, cần gì…

– ngược lại : Vũ Kỳ xuất thân từ tá điền, suy nghĩ có hạn, Vũ Kỳ mà còn không hiểu thì đồng bào hiểu thế đéo nào được !

Nhưng dù cho ở trường hợp nào đi chăng nữa, thì Vũ Kỳ cũng đại diện cho đồng bào (tạm gọi theo Social Media là đại diện cho Cộng Đồng). Và cái Social Media nó đòi hỏi mỗi người phải có một tính chất” Vũ Kỳ ” – hiểu đồng bào – vì Social Media là truyền thông trong môi trường Cộng Đồng – sử dụng chính cộng đồng là phương tiện lan truyền thông điệp > thế mà còn không hiểu cộng đồng thì truyền thế đéo nào được. Một video, một hình ảnh, một bài viết muốn lan truyền thì phải tác động mạnh tới cộng đồng ở mức “cầm dao chém Tây”, chứ đơn giản chỉ là thấy hay hay, đung đúng, vui vui thì chỉ mang tính Giải Trí cộng đồng thôi. 

Đó là lý do mà mình có mấy thằng em chơi cùng, nhưng lại hay nói chuyện nhất với mấy đứa ba ngơ, lúc nào mình có bài nhạc chế nào vừa mới ra lò, hay bài viết nào muốn Viral, thì mình đều cho chúng nó xem qua… nó mà cười thì “đồng bào” cười. Nó mà mặt ngu ra đéo hiểu thì thôi mình cất đi…

Đấy! Mình phục Bác và học Bác rất nhiều! Từ những phương thức tạo ra Virus lan truyền, lẫn triển khai những phong trào cộng đồng lớn mạnh (như Du Ca đường phố)…

Bác là bậc thầy của Social Media !

(ghi chú: Mình sẽ không lộ ra trong đám đàn em mình đứa nào mình coi là Vũ Kỳ đâu… hehe)