Sau một thời gian dài rong chơi… thế rồi mình lại trở lại làm Giáo Viên.

Cái cảm giác làm giáo viên thật lạ, mình đã trải qua rất nhiều thể loại giáo viên: Giáo viên dạy Tin, giáo viên dạy vẽ, giáo viên dạy nhạc, giáo viên dạy xăm, giáo viên dạy Social Media, giáo viên dạy đồ họa máy tính… thậm chí là Giáo Viên Chủ Nhiệm..

.. và bây giờ mình dạy Guitar !

Có thể nếu là một bài toán kinh doanh thì dạy đàn là một bài toán dở hơi với mình – vì nó rất mệt , và chiếm khá nhiều quỹ thời gian quý báu trong lúc này … nhưng đây là việc mình cần làm lúc này: Tìm được sự cân bằng với những đứa học trò Guitar đầy hồn nhiên…

Dạy Guitar không phải chỉ đơn giản là dạy nhạc, mà nó chính là nuôi dưỡng đam mê …