Sau 2 lần vượt cạn bằng cách dùng DNS khác và dùng https. Kể từ hôm qua, trình độ chặn của các bác Viettel, VNPT đã lên 1 tầm cao mới. Dưới đây, iêm xin cập nhật cách vượt cạn mới nhất để bà con tham khảo ( cách này iêm tìm đựơc ở trên mạng vì vậy bà con cứ cut paste thoải mái đê)
vào thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
mở file hosts = phần mềm notepad, paste đoạn dưới đây, save lại.
125.252.224.88 facebook.com

125.252.224.88 http://www.facebook.com

69.63.181.12 apps.facebook.com
153.16.15.71 http://www.facebook.com
153.16.15.71 http://www.login.facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com

153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 http://www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 blog.facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 photos-a.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-b.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-c.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-d.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-e.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-f.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-g.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-h.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 b.static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
153.16.15.71 api.facebook.com
153.16.15.71 chanel.facebook.com
153.16.15.71 0.50.chanel.facebook.com
153.16.15.71 external.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 profile.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 platform.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 creative.ak.fbcdn.net

Máy iêm sau khi cài xong, thấy chạy bình thường
Nếu thấy vẫn còn trục trặc gì thì đổi thêm sang DNS của Gú Gờ ( chuột phải vào LAN -> status -> property -> TCP/IP -> property )
8.8.8.8
8.8.4.4