https://hieuorion.files.wordpress.com/2010/05/30402_402238479736_575574736_3977960_521001_n2.jpg

Lôi từ tủ lạnh lôi ra
Lúc đầu hơi cứng với là khô cong
Phải lấy lưỡi liếm vài vòng
Lúc sau mềm nhũn ròng ròng nước thơm