Em đừng buồn nhé em yêu
Lá xanh còn đỏ – trời chiều còn đen
… nữa là cuộc sống bon chen
… nữa là một chút chút tình duyên hững hờ