Câu chuyện về một cái LÔNG
Ngồi buồn tự thấy bất công nhất nhà
Cũng xoăn xoăn khác gì ta
Sao nó lại được gọi là cái RÂU ?

Chắc chỉ vì mọc trên đầu
Thế nên được gọi là RÂU thôi mà
Nếu nó mọc ở … ngã ba
Chắc chắn bị gọi thành là: Cái LÔNG…