Ngày xưa em chưa lấy chồng

Ngoại ô Hà Nội rực hồng đào phai

Giờ đây em đã có thai

Chẳng ai trồng trọt bên ngoài Ngoại ô

<@ Hieuorion – viết và chụp ảnh năm 2007 >