Hồ gươm có một cụ rùa
Cụ lặn dưới nước bốn mùa triền miên
Cụ mong cuộc sống bình yên
Họ hàng cụ đã thăng thiên hết rồi

Không phải họ chết già đời
Mà chết vì bị con người… nấu ăn
Thò lên là chết nhăn răng

Thế nên cụ chỉ ngắm trăng đáy hồ

Thế rồi lễ hội lễ hè
Người đông như nước ngựa xe đầy đường
Đèn đuốc sáng rực phố phường
Tháp rùa cũng được phô trương: đầy đèn
Người ta sục sạo hồ lên
Kéo hàng búi cáp giăng đèn kết hoa
Hình như là điện ba pha
Hình như điện hở nên là: Cụ đau
Tuổi già không chịu được lâu
Cụ ngoi lên cạn Cụ cầu bình an
Thế rồi ầm ỹ xóm làng
Đồn nhau đại lễ Cụ mang điềm lành

< 2009 – nhân dịp Cụ rùa nổi vào ngày 02/09/2009 >