Thế là lại hết giáng sinh
Đường phố trở lại yên bình thanh tao
Không còn chen chúc nháo nhào
Không còn xe cộ nó lao điên cuồng

Nhà nghỉ không tăng tiền buồng
Nhà thờ không phải gõ chuông liên hồi
Ông già No – El biến rồi
Không cưỡi xe máy dạo chơi phố phường

Nhìn cảnh Ông đến là thương
Mắt lơ mày láo tìm đường để đi
Trong chuyện…: Tuần lộc ông phi
Ngoài đời: nhớn nhác ông đi wây tầu

Mũ bảo hiểm không thấy đâu
Ngã tư đèn đỏ cắm đầu ông qua
Háng ông kẹp một túi quà
Lạng lách đường phố vít ga điên cuồng…

<noel 2009 – Tý chết chẹt bởi một ông già noel phóng xe wave >