Chào các bạn…

Tớ là Hiếu orion…

Facebook của tớ: http://www.facebook.com/hanoitattoo

Viral Video của tớ:

– Hà Nội mùa phố cũng như sông: http://www.youtube.com/watch?v=TI7jNhkJK50

– Em ơi Hà Nội nóng: http://www.youtube.com/watch?v=IX2HY2xuLAM

– Em đi bơi thuyền trên phố Đại La: http://www.youtube.com/watch?v=KfNN3AQeM2Y

Các bạn muốn xem thêm thì vào http://www.hieuorion.com nhé!